Studňa 123 - 1. studňa • 2. šachta • 3. čerpacia technika Služby poskytujeme v rámci celého južného Slovenska.

Studniarske práce: 0944 338 766

Studne 123, to je vybudovanie Vašej studne od základov. Ponúkame komplexné služby v oblasti vŕtania a čistenia studní. Oblasti vŕtania studní sa venujeme od roku 2009 a za ten čas sme si získali množstvo spokojných zákazníkov z Bratislavského kraja a celého južného Slovenska.

Prax v odbore je zárukou kvalitne odvedenej práce a zodpovedného prístupu k Vašim požiadavkám.

  • pri práci používame PVC-U certifikované studničné rúry - rúry z nemäkčeného Polyvinylchloridu, je určený na vystrojenie vŕtaných studní na pitnú alebo úžitkovú vodu podľa vyhlášky MZ SR č.550/2007
  • dvojplášťové PVC rúry vyrobené podľa normy: výplň lôžka podľa STN EN 1610, certifikované podľa STN EN 13476
  • používame tiež betónové studničné šachty alebo plastové šachty
  • práce je potrebné objednať vopred
  • cenovú ponuku vypracujeme na základe osobnej konzultácie a obhliadky terénu
  • kontaktovať nás môžete nonstop

Studniarske práce


Kontakt